Aanbestedingen

Bandbreedte aanbestedingen

VSS begeleid al 14 jaar aanbestedingen van kleinschalig tot jaarlijkse contractwaarden van € 7.000.000 . Ondermeer bij Gemeenten, Provincies, Universiteiten, Transport- – overslagsector en Industrie.

Met een inhoudelijke bandbreedte;

  • Objectbeveiliging
  • Beveiliging/receptie- en hospitality diensten
  • Bedrijfshulpverlening
  • Meldkamer- en mobiele surveillancediensten
  • Brandbeveiliging
  • Installatie & preventief- en correctief onderhoud bouwkundige en elektrotechnische systemen .

Onze kracht ligt in zowel functionele en technische PvE’s en resultaat- in plaats van inspanningsverplichtingen.

Via een samenwerkingsverband verzorgden we (bij maincontracting) ook aanbestedingen met andere facilitaire services als schoonmaak, catering en groenvoorziening. Zie Facility Synergy (doorlink naar partners)

Optimalisatiefase

Wij hechten waarde aan een goede optimalisatiefase. Gewenste functionaliteit, kwaliteit, kosteneffectiviteit en besparingen zijn in deze fase beter te realiseren dan via de aanbesteding zelf.

Graag bespreken we gerealiseerde trajecten door met u.

Aanbestedingsfase

In de aanbestedingsfase vertalen we de door u gewenste situatie, al dan niet met de uitkomsten van de optimalisatiefase, naar het gewenste PvE, uw eisen en wensen, het gunningprotocol, concept contract en SLA en zinvolle en helder meetbare KPI’s.

Indien gewenst begeleiden/verzorgen we met u het tenderproces als zodanig, formuleren antwoorden voor nota(s) van inlichtingen, begeleiden locatie- en/of procesbezoeken, verzorgen de verplichte meldingen e.d.

Implementatiefase

De gunning en het ondertekenen van het contract is een momentopname. De waarde voor de looptijd van het contract wordt bepaald door een goede overdracht en/of implementatiefase. Deze periode is cruciaal. Vanuit onze ervaring begeleiden wij graag hierbij.

Nazorg (de auditfase)

Om gedurende de doorlooptijd van het contract de kwaliteit van de dienst-verlening te verbeteren, ondersteunen we u met in de praktijk ontwikkelde audits, kwaliteitinspecties, mysteryguest controles, trainingen en/of oefeningen.

Uiteraard kunt u bij ons ook terecht om in het kader van uw contractbeheer periode KPI-metingen te laten verzorgen.