Wat doen we

Het vinden van de voor uw organisatie juiste en meetbare beveiligingsdoelstellingen, het beste beveiligingsconcept en de invulling ervan met de juiste en kosteneffectieve beveiligingssystemen en componenten. De uitkomst is de door u gewenste verhouding in kosten versus uw beveiligingsdoelstelling.

Samen met u bepalen we daarbij de optimale verhouding tussen manuren versus techniek, in- versus uitbesteding en (de eventuele) centraal versus decentrale invulling ervan.

TREFWOORDEN (RANDOM);

  • Kostenbesparingen
  • Statusinzicht
  • Beveiligingsorganisatie, -techniek, -onderhoud en contractbeheer
  • Nieuw- of verbouwproject
  • Aanschaf, implementatie, onderhoud en/of migratie van bouwkundige, elektronische systemen en componenten
  • (Europese) aanbesteding diensten, techniek en/of onderhoud
  • Programma’s van eisen, bestekken, contractbepalingen, gunningscriteria, SLA’s
  • Onafhankelijke oplevering- of kwaliteitsinspecties