Voorbeeld cases

WAARDEDRUKKERIJEN

 • Audit op beveiligingsorganisatie, werkprocessen en de beveiligingstechniek
 • Beveiliging en interne controle rond de werkprocessen drukken van waardepapier
 • Herinrichten van de beveiligingsorganisatie
 • Functioneel concept voor de meldkamer
 • Geautomatiseerd borgen security werkprocessen

ENERGIEPRODUCENT

 • Ontwikkelen beveiligingsconcept voor onbemande energiecentrales
 • Beoordelen technische infrastructuur voor (brand)veiligheid & beveiliging
 • Begeleiden van de aanbesteding systemen en diensten
 • Ontwikkelen en opstellen van het ISPS-plan
 • Opstellen van het (security)bedrijfsplan operationele stops
 • Uitvoeren van periodieke risico analyses, kwaliteitsaudits en penetratietesten
 • Risico analyse voor kwetsbare objecten, processen en materialen

UNIVERSITEITEN

 • Visiedocument beveiliging scope 5 jaar
 • Security scans faculteiten
 • Ruimtelijk en functioneel Programma van eisen

GEMEENTEN EN PROVINCIES

 • Opstellen Programma’s van Eisen
 • Begeleiden Europese aanbestedingstrajecten
 • Kwaliteitsinspecties en mystery guest controles

OPSLAG EN TRANSPORTBEDRIJVEN

 • Status rapportages op organisatie, techniek en contractbeheer
 • Tapa, AEO en ISPS certificatie
 • Awareness trainingen en mystery guest controles