Faciltaire Security Services

Risico analyse

Risico’s veranderen in de tijd van aard en omvang. Uw belangen en “waardes” zijn verandert. Van contant geld naar data als voorbeeld. Waar u vroeger calculeerde met (verzekering)schade als afbreukrisico spelen nu soms compleet ander belangen zoals imagoschade.

Toch zijn veel beveiligingsconcepten en maatregelen FSS_VSS-1historisch opgebouwd. Een risico analyse geeft op hoofdlijnen een goed inzicht in uw afbreukrisico’s en (kosten)effectiviteit van uw maatregelen.

We werken vanuit het principe dat beveiliging nooit een doel op zich kan zijn. Een goede risico analyse geeft u inzicht om (hernieuwd) de juiste afwegingen en keuzes te maken. Het kan zeker ook juist besparingen aangeven als uw beveiligingsmaatregelen niet (kosten)effectief de juiste belangen borgen.

Nulmeting (status update)

Een nulmeting is feitelijk een risico analyse maar dan veel gerichter en uitgebreider. De nulmeting gaat onderbouwd veel uitgebreider in op aspecten als;

 • Kwetsbare objecten, processen en materialen
 • Criminele werkwijze en ongewenst gedrag versus stand der techniek
 • Onderhoudsstatus, bedrijfszekerheid, manipuleerbaarheid, toekomstbestendigheid systemen en componenten
 • keuze van de maatregel als functioneel en (kosten)effectief juist middel
 • Beveiligingsbewustzijn binnen de organisatie en uw leverancier

(Gebouw) schouw op wettelijke verplichtingen

Een gebouw kent, afhankelijk van de aard van zijn/haar bestemming, vele wettelijke verplichtingen. Het kan een belang zijn de actuele status ervan te kennen. Wij inventariseren dit voor u en kijken daarbij ondermeer naar;

 • Brandveiligheid
 • Bedrijfshulpverlening
 • Persoonlijke veiligheid (indien van toepassing)
 • Inbraakveiligheid (indien van toepassing)
 • Tekeningenbeheer
 • Aanwezigheid vereiste documenten, certificaten ed.

Offertebeoordeling

Vanuit onze kennis van en onze absolute onafhankelijkheid van producten, diensten en marktpartijen zijn we in staat tot een objectieve beoordeling of vergelijking van offertes. Ongeacht of dit diensten, elektronische systemen of installatie en onderhoud betreffen.

In onze beoordeling kijken wij ondermeer naar:

 • Inhoudelijkheid van het aanbod
 • Randvoorwaarden en uitsluitingen
 • Niet benoemde omgevingsfactoren
 • Kwaliteit van het aanbod
 • Valkuilen bij implementatie
 • Prijs

Offertes worden systematisch op basis van bovenstaande criteria met elkaar vergeleken door middel van een puntensysteem met wegingsfactoren. Op basis hiervan wordt een onderbouwd advies verstrekt.