Kwaliteitsinspecties

Vooraf ter info

In de aanbesteding nemen we, afhankelijk van de keus en in overleg met opdrachtgever, een systematiek van SLA gerelateerde inspecties mee. Door koppeling van de uitkomsten aan optiejaren ontstaat een leveranciersbelang. Hierdoor zijn de inspecties in de praktijk kostenneutraal.

In het kader van uw contractbeheer leveren we diverse maatwerk services. De meest voorkomende zijn;

  • SLA en KPI inspecties op diensten, installatiewerk en onderhoud
  • Financiële controle facturen, installatiewerk en componenten
  • Mysteryguest visits
  • Oefeningen en trainingen

Via een samenwerkingsverband verzorgden we (bij maincontracting) ook aanbestedingen met andere facilitaire services als schoonmaak, catering en groenvoorziening.  Zie Facility Synergy (doorlinken naar partners)

Financiële controles

De in het prijzenblad afgesproken tarieven, componentenprijzen, uitsluitingen en randvoorwaarden worden door ons getoetst aan de feitelijke facturenstroom. Wij verzorgen vervolgens namens u de eventueel beladen discussie over de uitkomsten en afwikkeling.

Mysteryguest visits

Mysteryguest visits worden door onze klanten voor vele doeleinden gebruikt. Praktijk voorbeelden zijn;

  • Toetsing van “hospitality” aspecten
  • Toetsing van in overleg vastgestelde procedures
  • Toetsing van werkprocessen
  • Toetsing van awareness aspecten in de uitvoering van diensten
  • Toetsing van “black holes” in de beveiliging
  • Penetratie testen op terreinen, gebouwen en/of “high secure” areas

We hebben klanten waar we al meer dan 6 jaar periodiek de kwaliteit van de dienstverlening monitoren. Door onze werkwijze, objectieve wijze van meten en evaluatie van uitkomsten is de kwaliteit van de uitvoering herkenbaar verbeterd. Bovendien is de betrokkenheid van de leverancier en haar medewerkers sterk verhoogd.

Opleiding, oefening en training

Onze opleidingen, oefeningen en trainingen hebben mede dezelfde doelstelling als onze mysteryguest controles. Het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening en het verhogen van de betrokkenheid en de awareness van de medewerkers.

Het aanbod varieert van uw behoefte, mogelijkheden, locaties en werkprocessen.